KaiCell Fibersin sivuilla käytetään evästeitä. Sivusto sisältää myös kolmansien osapuolten evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. 

Lue lisää  Hyväksyn

Biotuotteita ihmisen ja ympäristön hyväksi

Biotuotteita ihmisen ja ympäristön hyväksi

Biojalostamomme perustan muodostaa kemiallisen selluloosan tuotanto. Toinen päätuote on tekstiilikuidun raaka-aine Arbron™. Väestön kasvu ja elintason nousu kuormittavat ympäristöä, mikä lisää uuden, ekologisen tekstiilikuidun kysyntää maailmanmarkkinoilla.

Biojalostamon yhteydessä toimivaan BioFutureFactoryyn™ haemme kumppaneita, jotka jalostavat jatkossa puusta muita uusia tuotteita.

Uusien tuotteiden osuus biojalostamon tuotannosta nousee merkittäväksi. Se tekee Paltamon biojalostamosta myös ainutlaatuisen kokonaisuuden. Pitkälle jalostetut, eri teollisuudenaloille suunnatut tuotteet luovat investoinnille samalla vakaan perustan.

Kemiallista sellua lähikuidusta

Biojalostamon tuotannon perusprosessina on valkaistun sellun tuotanto, joka muodostaa päätuotevirran. Kemiallinen sellunvalmistusprosessi erottaa kuidut muista puun muista komponenteista tehokkaasti. Pohjoismainen kemiallinen sellu on haluttu tuote kansainvälisillä markkinoilla.

Kemiallisen sellunvalmistusprosessin sivuvirtoja voidaan hyödyntää muihin käyttökohteisiin – kuten esim. tärpätti, mäntyöljy sekä muut jatkojalosteet tai tuottaa bioenergiaa. Suurin osa tuotettavasta bioenergiasta käytetään tehdasprosessien omaan käyttöön, mutta merkittävä määrä voidaan hyödyntää alueen BioFutureFactoryssa tai tuottaa sähkönä valtakunnan verkkoon.

Myymme perustuotetta, sellua paperi-, pehmopaperi- ja kartonkiteollisuuden tarpeisiin kansainvälisille markkinoille.

Laitos tuottaa myös muita sellun valmistuksen sivutuotteita, kuten mäntyöljyä ja tärpättiä.

Tekstiilikuitua ilman perinteisiä ympäristöhaittoja – Arbron™

Biojalostamon toinen päätuote on puusta jalostettu tekstiilikuituteollisuudelle toimitettava Arbron™. KaiCell Fibers tuottaa Arbronia™ Suomessa kehitetyllä uudella menetelmällä, jossa ei käytetä rikkihiiltä, kuten perinteisessä viskoosin valmistuksessa. Viskoosiprosessi on hallitseva teknologia tekstiilikuidun valmistuksessa.

Rikkihiili on myrkyllistä ihmisille ja haitallista ympäristölle, aiheuttaa hajuhaittoja ja on herkästi palavaa, minkä vuoksi korvaaville tuotteille on selkeästi tarvetta.

Valtaosa tekstiiliteollisuuden tarvitsemasta selluloosatekstiilikuidusta (käytännössä siis viskoosista) tuotetaan Aasiassa, erityisesti Kiinassa. Jo yksin Kiinan tekstiiliteollisuus tarjoaa mittavat markkinat ekologiselle ympäristöystävälliselle tekstiilikuidulle.

Ympäristösyyt puoltavat puupohjaisia muuntokuituja

Väestön kasvaessa ja elintason noustessa tekstiilikuitujen maailmanmarkkinoiden arvioidaan kasvavan nopeasti seuraavan kymmenen vuoden kuluessa.

Puuvillan kasvatus vaatii runsaasti vettä ja kilpailee viljelymaasta ruuan tuotannon kanssa, joten sen kasvunäkymät ovat rajalliset. Öljypohjaisten synteettisten kuitujen, jotka muodostavat kaksi kolmannesta tekstiilikuitujen markkinoista, haittana on, että ne perustuvat fossiilisiin luonnonvaroihin. Toinen merkittävä riski synteettisten kuitujen osalta liittyy niiden aiheuttamaan mikropartikkeliongelmaan. Synteettistä kuidusta irtoaa pesun yhteydessä mikroluokan ympäristöön hajoamattomia muovipartikkeleita, jotka rikastuvat ravintoketjuihin.

Myös kierrätysasteen nostaminen luo tilaa uusiutuviin raaka-aineisiin perustuville luonnonkuiduille.

Yhteistyökumppanin kanssa kohti Arbronin™ tuotantoa

Tekstiilikuidun raaka-aineen kehitystyön vauhdittamiseksi KaiCell Fibers on solminut yhteistyösopimuksen kiinalaisen CHTC Groupin (China Hi-Tech Group Corporation) kanssa.

CHTC Group (www.chtc.com) on suuri monialayritys, joka on tekstiiliteollisuuden sekä erityisesti viskoositeollisuuden (selluloosatekstiilikuitujen) vaikutusvaltaisimpia yrityksiä. CHTC Groupilla on omaa tekstiiliteknologian tuotantoa, suunnitteluosaamista sekä viskoosinvalmistusta.

BioFutureFactory™ – Ekosysteemi uusien biotuotteiden kehittämiseen

KaiCell Fibersin pitkän aikavälin tavoitteena on jalostaa kaikki hankittava lähikuitu korkean jalostusasteen tuotteiksi. Siksi biojalostamon kokonaisuuteen luodaan uusien tuotteiden kehittämiseen keskittyvä ekosysteemi.

Teollisuuspuiston tapaan toimiva BioFutureFactory™ tarjoaa raaka-aineen ja infrastruktuurin innovatiivisille yrityksille ja instituutioille, jotka jatkojalostavat puukuitua ja perustuotannon sivuvirtoja. BioFutureFactory™-konsepti antaa mahdollisuuden kehittää biomassavirroista lukuisia uusia biotuotteita.

Lue lisää: BioFutureFactory™