11/06/2018

KAICELL FIBERSIN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS VALMIS – ESITTELYTILAISUUS KESÄKUUSSA 2018 PALTAMOSSA

KaiCell Fibers Oy:n biojalostamohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus on valmistunut ja yhtiö on jättänyt sen YVA-prosessin yhteysviranomaiselle eli Kainuun ELY-keskukselle. Pöyryn laatima ympäristövaikutusten arviointiselostus kattaa kolme hankevaihtoehtoa ja ns. nollavaihtoehdon. Vaikutusarvion tulokset esitellään yleisötilaisuudessa 19.6.2018 Paltamossa.

Ympäristövaikutusten arviointiprosessissa on ollut tarkasteltavina kolme hankevaihtoehtoa, joissa valkaistun sellun tuotanto on 500 000–600 000 tonnia vuodessa sekä tekstiilikuidun tuotantoon tarkoitetun jatkojalosteen määrä 100 000 tonnista 400 000 tonniin vuodessa.Yhtiö jättää ympäristölupahakemuksen myöhemmin tämän vuoden aikana.

Vaihtoehdoilla halutaan selvittää tuotantolaitosten mahdolliset vaikutukset. Hankkeen etenemisestä on raportoitu paikallisille sidosryhmille ja erilaisissa tilaisuuksissa on pohdittu yhdessä hankkeen vaikutuksia paikkakuntalaisten näkökulmasta.

”Olemme tyytyväisiä jo nyt käytyyn vuoropuheluun eri tahojen kanssa YVA-prosessin aikana. Olemme järjestäneet useita erillisiä tapaamisia eri sidosryhmien kanssa saadaksemme kattavan käsityksen vaikutuksista ja paikallisten asukkaiden suhtautumisesta hankkeeseen. Haluankin tässä yhteydessä kiittää kaikkia prosessiin osallistuneita – vuoropuhelu on ollut aktiivista ja rakentavaa.” kertoo Jukka Kantola prosessin etenemisestä.

Merkittävimmät vaikutukset liittyvät talouteen. Hankkeen yhteiskunnalliset vaikutukset ovat noin 200 miljoonaa euroa vuodessa luoden laajalti hyvinvointia erityisesti Kainuun maakuntaan. Prosessiratkaisut ja jätevesien käsittely perustuvat ns. parhaaseen mahdolliseen käytettävissä olevaan teknologiaan (BAT), jonka avulla ympäristökuormat pidetään kurissa. Suomessa on tälläkin hetkellä lähes 20 toiminnassa olevaa sellutehdasta, joten prosessiratkaisut ovat hyvin tiedossa ja Suomessa löytyy tähän hyvin osaamista.

”KaiCell Fibers on vastuullinen toimija, joka ottaa huomioon ympäristönsuojelulliset tarpeet. Tehdas rakennetaan vuosikymmeniksi, joten ainoa vaihtoehtomme on sovittaa se mahdollisimman hyvin ympäröivään luonnonkauniiseen Kainuun ympäristöön” tiivistää Jukka Kantola.