16/08/2018

Ympäristövaikutusten arviointi loppusuoralla

KaiCell Fibers Oy:n ympäristövaikutusten arviointiselostus on ollut nähtävillä kesäkuusta elokuun alkuun saakka. Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä saadaan lokakuussa. Yhtiö tulee jättämään ympäristölupahakemuksen vielä tämän vuoden aikana.

KaiCell Fibersin ympäristövaikutusten arviointiselostus on ollut nähtävillä kesäkuusta lähtien ja odotamme seuraavaksi yhteysviranomaisen, Kainuun Ely-keskuksen, perusteltua päätelmää. Arviointiselostusvaiheessa vuorovaikutus sidosryhmien kanssa jatkui vahvana, sillä kevään ja kesän aikana on pidetty useita keskustelutilaisuuksia. Yhteistyötä ja vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa tullaan jatkamaan myös YVA-prosessin päätyttyä.

YVA-prosessissa tunnistetaan hankkeen kannalta merkittäviä vaikutuksia ympäristöön, mutta myös sosiaaliset vaikutukset arvioidaan. Biojalostamohankkeen merkittävä positiivinen vaikutus kohdistuu aluetalouteen ja työllisyyteen. Täydessä tuotannossa biojalostamon aluetalousvaikutus Kainuuseen on noin 200 M€ vuosittain ja se työllistää suoraan noin 220 henkilöä ja välillisesti yli tuhat vuosikymmenien ajan.

Ympäristövaikutusten arviointi päättyy yhteysviranomaisen arviointiselostuksesta antamaan perusteltuun päätelmään, mikä YVA-lain asettaman aikataulun perusteella on mahdollista saada lokakuussa. Perusteltu päätelmä huomioidaan ympäristölupahakemuksessa.