KaiCell Fibersin sivuilla käytetään evästeitä. Sivusto sisältää myös kolmansien osapuolten evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. 

Lue lisää  Hyväksyn

Biotuotteita kasvaville markkinoille

Biotuotteita kasvaville markkinoille

Biojalostamon tuotannon perusprosessina on valkaistun sellun tuotanto. Suunnitellusta puolen miljoonan tonnin vuosituotannosta lähes neljännes suunnataan omaan jatkojalostukseen.

Kaicell Fibesin tavoitteena on myydä loput tuotannosta markkinaselluna paperi-, pehmopaperi- ja kartonkiteollisuuden tarpeisiin kansainvälisille markkinoille.

Sellua käytetään erityisesti kohteissa, joissa tarvitaan pohjoisen sellun lujuutta. Tällaisia ovat erityisesti laadukkaimmat pehmopaperituotteet, joiden kysyntää on kasvattanut etenkin Kiinan keskiluokan nopea kasvu. Kartongin lujuus on puolestaan tärkeä ominaisuus esimerkiksi elintarvikepakkauksissa, erikoiskirjekuorissa ja monissa rakennusteollisuuden pakkauksissa kuten sementtisäkeissä.

Kehitys suosii pitkäkuituista sellua

Sellumarkkinat ovat kasvaneet myös vuosina, jolloin painopapereiden kysyntä on laskenut. Digitalisaatio on vahvistanut sellupohjaisten pakkauskartonkien markkinoita samaan aikaan, kun painopapereiden markkinat ovat heikentyneet.

Aasia ja erityisesti Kiina on ollut suurin sellumarkkinoiden veturi. Etenkin hygieniatuotteiden kysyntä kasvaa elintason nousun myötä. Pohjoismaisen sellun kysyntä onkin kasvanut viime vuosina kahden prosentin vuosivauhdilla.

Pakkausmarkkinoilla sellupohjaiset kartonkituotteet kilpailevat muun muassa öljypohjaisten muovipakkausten kanssa. Arvioimme että globaalit paineet vähentää fossiilisten materiaalien käyttöä suosivat uusiutuvien kartonkien asemaa markkinoilla.

Sellumarkkinoiden jakautuminen

Sellumarkkinoiden jakautuminen

  • Lyhytkuitu 50 %
  • Pitkäkuitu 40 %
  • Muu 10 %

Arbron™ – tekstiilikuidun ekologinen murros

Arbron™on sellupohjainen, ekologinen tekstiiliteollisuuden raaka-aine. Se korvaa viskoosiprosessin, jossa käytetään monia haittoja aiheuttavaa rikkihiiltä. Myrkyllisen rikkihiilen korvaaminen on keskeinen syy siihen, että kiinalainen yhteistyökumppanimme CHTC on kiinnostunut kaupallistamaan tuotteen maailman suurimmilla tekstiilimarkkinoilla.

KaiCell Fibersin tavoitteena on tuottaa Arbron™-kuitua noin 100 000 tonnia vuodessa. Maailman tekstiilikuitumarkkinat ovat noin 95 miljoonaa tonnia. Siitä muuntokuitujen osuus on kuusi prosenttia eli noin 5,5 miljoonaa tonnia. Muuntokuitujen pääraaka-aineita ovat luonnosta saatavat polymeerit kuten selluloosa ja proteiinit. ArbronTM kuuluu muuntokuituisiin tekstiilikuituihin.

Suuret kasvumahdollisuudet

Arbron™ on suunnattu markkinoille, joilla on suuret kasvumahdollisuudet. Tekstiilimarkkinoiden kasvuodotukset perustuvat väestönkasvuun ja elintason nousuun. Markkinoiden odotetaan kasvavan jo vuoteen 2025 mennessä noin 140 miljoonaan tonniin, mikä tarkoittaa yli 50 prosentin kasvua nykyiseen verrattuna.

Ekologisten tekstiilikuitujen markkinoiden odotetaan kasvavan keskimääräistä nopeammin. Muuntokuituisilla tekstiileillä on vahvat näkymät kestävyytensä ja ekologisuutensa vuoksi. Niillä voidaan korvata esimerkiksi puuvilla, jonka viljely vaatii paljon vettä ja kasvinsuojeluaineita.

Arbron™-kuituraaka-aineen suunniteltu 100 000 tonnin valmistusmäärä on vain hieman yli prosentin koko viskoosimarkkinoista.

Tekstiilikuitumarkkinoiden vahva kasvu luo edellytykset myös vakaalle hinnoittelulle, mikä tasapainottaa sellumarkkinoiden hintaheilahteluita.

Tekstiilikuitujen markkinat

Tekstiilikuitujen markkinat

  • Synteettiset kuidut 63 %
  • Sellupohjaiset kuidut 5 %
  • Muut kuidut 32 %

Tekstiilikuitujen markkinat olivat vuonna 2016 noin 95 miljoonaa tonnia. Sellupohjaisten kuitujen osuus oli noin viisi prosenttia. ArbronTM tavoittelee alkuvaiheessa koko markkinoista noin promillen osuutta.

BioFutureFactory™ jalostaa sivuvirtoja

Paltamon biojalostamon yhteydessä toimii teknologiakylä BioFutureFactory™, joka tarjoaa mahdollisuuksia biotuotteiden kehittämisestä kiinnostuneille kumppaneille.

KaiCell Fibersin näkökulmasta BioFutureFactory™ on yhteistyökumppani ja asiakas. Selluntuotannon yhteydessä syntyy puunkuoren ja mustalipeän kaltaisia sivuvirtoja, joita kumppanit voivat hyödyntää biotuotteiden kehittämisessä. Samoin selluntuotannosta syntyy ylijäämäenergiaa muidenkin toimijoiden käyttöön.

KaiCell Fibersille sivuvirtojen myyminen kumppaneiden hyödynnettäväksi on taloudellisesti järkevää. Kumppaneille ratkaisu tarjoaa puolestaan infrastruktuurin, raaka-aineen ja yhteisön, jotka yhdessä mahdollistavat innovatiivisen liiketoiminnan.

Innovatiivisen verkoston syntyminen bioalalle luo edellytykset kehittää uutta osaamista. Samoin se avaa kaikille osapuolille mahdollisuuksia, joita on vaikea ennakoida etukäteen.