02/10/2018

Ely-keskukselta puoltava YVA-päätös

Kainuun ELY on saanut päätökseen KaiCell Fibers Oy:n ympäristövaikutusten arvioinnin. ELY keskuksen mukaan hanke on toteuttamiskelpoinen. Yhtiö tulee jättämään ympäristölupahakemuksen lähiaikoina.

YVA-prosessissa on kartoitettu hankkeen vaikutuksia ympäristöön ja sen lisäksi myös sosiaaliset merkitykset on todennettu. Biojalostamohankkeen huomattava positiivinen vaikutus kohdistuu aluetalouteen ja työllisyyteen. Täydessä tuotannossa biojalostamo työllistää suoraan noin 220 henkilöä ja välillisesti yli tuhat vuosikymmenien ajan.

Ympäristövaikutusten arviointi päättyy nyt yhteysviranomaisen arviointiselostuksesta antamaan perusteltuun päätelmään. Perusteltu päätelmä huomioidaan ympäristölupahakemuksessa.

”Tämä on meille tärkeä virstanpylväs hankkeen valmistelussa” kertoo yhtiön toimitusjohtaja Jukka Kantola ja lisää: ”Olemme tavanneet lukemattoman määrän sidosryhmiä ja henkilöitä eri tilaisuuksissa prosessin aikana ja pyrkineet herkällä korvalla kuulemaan meille kerrotut huolenaiheet. Iso hanke tuo aina uutta mukanaan ja teemme parhaamme tehtaan sovittamisessa muuhun yhteiskuntaan.”